Śledź nas na:Rodzaje opieki

1. Ze względu na istotę działania (stan zagrożenia jest kryterium różnicującym):

 

 • profilaktyczna (zapobieganie sytuacji zagrożenia) – ochrona, nadzór, czuwanie, wspomaganie, stymulcja

 • interwencyjna (przezwyciężanie sytuacji zagrożenia) – wsparcie, obrona, ratownictwo, akcja

 • kompensacyjna (usuwanie skutków sytuacji zagrożenia) – wyrównywanie, korekta, reedukacja, resocjalizacja, rewalidacja, rewaloryzacja, rekonwalescencja


2. Ze względu na przedmiot i podmiot działania:


Ze względu na przedmiot.


Kryterium różnicującym jest wiek dziecka:

 • opieka w okresie prenatalnym

 • opieka nad macierzyństwem

 • nad noworotkami

 • nad niemowlętami


Kryterium róznicującym jest sytuacja społeczna:

 • opieka w wieku przedszkolnym

 • opieka nad uczniami

 • opieka nad wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • opieka nad wychowankami placówek wychowania przedszkolnego

 • domów dziecka

   

Ze względu na podmiot.


Kryterium różnicującym jest status prawny podmiotu:

 • opieka prywatna

 • organizacja społeczna i opieka społeczna

 • organy państwowe (opieka państwowa)


Kryterium różnicującym są pobudki skłaniające podmioty do podejmowania opieki:

 • motywy wyznaniowe – opieka charytatywna

 • motywy humanistyczne – opieka filantropijna

 • motywy solidarności społecznej – opieka socjalna

 • prawa dziecka do opieki – opieka konstytucyjna


3. Ze względu na treść działania


Kryterium różnicującym są środki i czynności zastosowane w działaniu:

 • opieka materialna

 • zdrowotna

 • moralna

 • prawna

 • wychowawcza

 • psychologiczna

 • pedagogiczna


4. Ze względu na rodzaj, typ środowiska, w którym działania są podejmowane


 • opieka nad dzieckiem w rodzinie

 • w szkole

 • w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • w miejscu zamieszkania


5. Ze względu na zakres i formę działania


 • całkowita

 • częściowa


6. Ze względu na czas trwania


 • doraźna

 • okresowa

 • stałaZobacz także