Śledź nas na:Pogotowie opiekuńcze

Pogotowie opiekuńcze – to placówka opieki całkowitej, z którą styka się dziecko zmuszone przez coś lub niekorzystną sytuację rodzinną, do odejścia z domu.


Zadania pogotowia opiekuńczego:

  • Zapewnienie doraźnej, całodobowej opieki

  • Opracowanie diagnozy pedagogicznej, psychologicznej i lekarskiej

  • Kwalifikowanie dzieci do zastępczych form wychowania rodzinnego

  • Zapewnienie warunków wypełniania obowiązku szkolnego


Funkcje pogotowia opiekuńczego:

  • opiekuńczo-wychowawcze

  • diagnostyczno-kwalifikacyjne

  • wyrównawcze


Zadania zespołu orzekającego:

  • Opracowuje diagnozę

  • Opracowuje opinie kwalifikacyjne

  • Występuje z wnioskami w sprawach powrotu dziecka do rodziny własnej lub zastepczejZobacz także