Śledź nas na:Potrzeby opiekuńcze

Wg Kelma:
Potrzeba opiekuńcza – oznacza zespół czynników stważających sytuacje zagrożenia, której przezwyciężenie wymaga dostarczenia odpowiednich srodków i wykonania określonych czynnośći, a więc podjęcia opieki. Potrzeba opieki to potrzeba podjęcia opieki ze względu na określoną sytuację.

Wg Dąbrowskiego:
Potrzeba opiekuńcza - to tyle samo co potrzeba -konieczność opieki wobec kogoś lub taki niekorzystny stan, w jakim się ktoś znajduje, który wymaga interwencji opiekuńczej. Potrzeby opiekuńcze to te spośród całości potrzeb jednostki lub grupy, których nie jest ona zdolna przejściowo lub trwale, częściowo lub całkowicie, samodzielnie zaspakajać, regulować.

 
Lista potrzeb ludzkich:

 

 • estetyczne

 • wiedzy i rozumienia

 • szczęścia

 • samorealizacji

 • sensu życia

 • nowych wrażeń, doświadczeń

 • uznania

 • samodzielności i autonomi

 • aktywności i twórczości

 • przynależności i miłości

 • bezpieczeństwa

 • opieki prawnej

 • opieki moralnej

 • opieki zdrowotnej

 • opieki socjalnej

 • opieki psychologicznej i pedagogicznej

 • pomocy materialnej

 • profilaktyki

 • interwencji

 • kompensacji

 • resocjalizacji

 • itd.
Zobacz także