Śledź nas na:Pedagog szkolny

Działalność pedagoga szkolnego obejmuje:

 

 • Organizowanie zajęć adaptacyjno-integracyjnych.

 • Uczniom o niskiej samoocenie, którzy nie lubią samych siebie czy są zagubieni pedagog proponuje zajęcia psychoedukacyjne.

 • Pedagog szkolny podczas spotkań stara się odpowiedzieć na pytanie: jak przygotować się i skutecznie zdać egzaminy?

 • Organizowanie i spotkanie z zespołem dzieci dyslektycznych oraz zapoznanie nauczycieli z zaleceniami do pracy z takimi dziećmi.

 

Formy pracy pedagoga:

 

 • Indywidualne na prośbę podopiecznych, rodziców, terapeutów lub z inicjatywy pedagoga.

   

  Celem jest bliższe, wzajemne poznanie się i zbliżenie, np. są podopieczni, którzy chcą porozmawiać codziennie. Często podczas rozmowy można rozpoznać i rozwiązać jakieś konflikty czy problemy, zakreślić ramy relacji w rodzinie czy grupie lub też zmienić sposób uczestnictwa podopiecznego w terapii. Pedagog nawiązuje kontakty indywidualne oparte na dialogu, otwartości, dające poczucie bezpieczeństwa.

   

 • Spotkania grupowe, systematyczne, kilka razy w tygodniu z grupami młodzieży starszej.

   

  Podczas tych spotkań omawiane są zagadnienia, tj. sprawy organizacyjne, bierzące problemy wynikajace z bycia w grupie, budowanie wspólnoty, spotkania tematyczne, np. reagowanie w sytuacjach konfliktowych, autoprezentacja, umiejetności społeczne.

 • Odwiedziny w domu (wywiady środowiskowe).

 • Odwiedziny w szpitalu, gdy podopieczny przebywa na dłuższym leczeniu.

 • Spotkania z kuratorem sądowym do spraw nieletnich.

 • Opieka nad uczniami szczególnej troski.

 • Współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, dyrekcją.Zobacz także