Śledź nas na:Formy opieki

Formy opieki w metodyce pracy opiekuńczo-wychowawczej.

  • Nad małym dzieckiem (żłobek, przedszkole, dom małego dziecka)

  • Szkolna i środowiskowa (świetlica, internat, ognisko wychowawcze)

  • Zastępcze formy opieki rodzinnej (rodziny adopcyjne, zastępcze, rodzinne domy dizceka, wioski dziecięce)

  • Zakładowe formy opieki zastępczej (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka)

  • Formy opieki rewalidacyjnej (specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo, szkoła życia dla głęboko upośledzonych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci głuchych i niewidomych)

  • Formy opieki resocjalizacyjnej (policyjna izba dziecka, młodziezowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny)

  • Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej (zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze)

  • Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnie rodzinne i specjalistyczne)

  • Nad człowiekiem starszym (mops, klub seniora, dzienny dom pomocy, dom pomocy społecznej).Zobacz także